Bouwgroep Moonen

Bouwgroep Moonen is een middelgroot, allround bouwbedrijf in de woning en utiliteitsbouw, voor zowel nieuwbouw, grootschalige renovatie en transformatie. De geografische focus ligt op Brabant, de as A2 ’s-Hertogenbosch – Amsterdam en de westelijke Randstad.

Optimalisatie van het proces binnen organisatie én bouwkolom leidt tot meer rendement en plezier. We bouwen duurzaam aan zowel de bebouwde omgeving als aan relaties met alle stakeholders. Of een gebouw een duurzaam gebouw wordt bepalen vaak onze opdrachtgevers, maar dat wij op een duurzame manier onze werkzaamheden verrichten hebben we zelf in de hand. 

Door in een vroegtijdig stadium bij een bouwproject betrokken te zijn kan Bouwgroep Moonen haar kennis van het bouwproces inbrengen om zo zijn maximale toegevoegde waarde te bieden voor de klant. Deze toegevoegde waarde zit niet in wat we bouwen maar in hoe we dit gaan bouwen. Door 80% van een project in kaart en uitgewerkt te hebben voordat we beginnen met bouwen, verlagen we kostprijs, faalkosten, bouwtijd en overlast waardoor voor alle stakeholders het plezier wordt verhoogd op een nette en veilige bouwplaats.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact met Certitudo Capital