Prime Dental Alliance

Ketenvorming in de dentale sector is sinds jaren in opkomst. Patiënten verwachten vandaag de dag dat hun tandarts een totaalaanbod van dentale diensten aanbiedt met een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding op een tijdstip dat de patiënt past. Dit totaalaanbod en het up-to-date houden van zowel vakinhoudelijke kennis als de praktijkinrichting vergt forse investeringen in tijd, apparatuur, systemen en bijscholing. Hier komt bij dat de praktijkeigenaar belast is met bijkomende taken en verantwoordelijkheden als praktijkeigenaar: inkoop, facturatie, personeelszaken, recruitment, marketing etc. Activiteiten die tijdrovend zijn, specialistische kennis behoeft en waar niet per definitie het hart naar uitgaat. 

Prime Dental Alliance biedt de praktijkeigenaar alle voordelen die synergie en samenwerking biedt maar gelooft niet in een business model van verregaande centralisering en uniformering met als doel zoveel mogelijk winst te genereren. Tandartsen, orthodontisten, parodontologen etc. zijn professionals die vanuit vakmanschap en autonomie zelf wensen te bepalen hoe zij de zorg voor hun patiënten inkleden. In de loop der jaren heeft men een praktijk neergezet en een band opgebouwd met patiënten, leveranciers en laboratoriums. Deze professionals willen zich niet laten 
voorschrijven hoe zij hun werk moeten uitvoeren maar zien wel degelijk voordelen die een keten kan bieden. Echter verlies van autonomie is een veelgehoorde reden dat veel praktijken tot op heden zich niet hebben aangesloten bij een keten: de angst om in een keurslijf terecht te komen en grip te verliezen op hun praktijk.

PDA gaat zich onderscheiden in de dentale markt door de praktijkeigenaar uitstekende mogelijkheden te bieden om de continuïteit en kwaliteit van de praktijk te borgen tegen aantrekkelijke financiële voorwaarden mét behoud van autonomie, identiteit en signatuur. Een breed pallet aan services, inkoopvoordelen en samenwerkingsverbanden wordt geboden zodat de mondzorgprofessional zich volledig kan richten op zijn/haar kernactiviteiten. Een alliantie waar mondzorgprofessionals met gerust hart en met vertrouwen aan willen deelnemen en helpen uitbouwen. 

Samen voor mondzorg van de toekomst.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact met Certitudo Capital