Focus op circulariteit

Binnenstedelijke hoogbouw met een focus op circulariteit is het duurzame en toekomstbestendige antwoord op veel vraagstukken voor ruimtelijke indeling. Door klimaatverandering worden we bovendien geconfronteerd met extreme weersomstandigheden, waardoor gebouwen bestand moeten zijn voor bijvoorbeeld wateroverlast en hittestress.

Vanaf de conceptontwikkeling wordt gekeken naar manieren om de omgeving van een project te behouden. Door hier omheen te werken, hoeft het bestaande ecosysteem niet onnodig door nieuw groen vervangen te worden. Bovendien kan dit een ander, vaak minder standaard, gebouwontwerp teweegbrengen.

Wij ontwikkelen met zo min mogelijk materialen, zowel in de bouw als de afwerking. Dit is niet alleen beter voor het milieu, het speelt ook in op de verkrijgbaarheid van grondstoffen. Ook de materiaalkeuze zelf is zo duurzaam, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig als mogelijk. Daarnaast zijn we in staat om de- en remontabele gebouwen neer te zetten.

Duurzaamheid kent ook een sociaal aspect. Het aangaan van minder maar betere, duurzame relaties zorgt voor efficiëntie. Door te werken met vaste partners is het niet nodig om steeds opnieuw geschikte partijen te vinden en elkaars werkwijze te ontdekken – dit kost tijd en geld. Een ander sociaal aspect van duurzaamheid betreft de leefomgeving en de toekomstige bewoner of gebruiker van een pand. De omgeving moet zo duurzaam en flexibel mogelijk zijn en mensen moeten er graag willen wonen, werken en ontmoeten. Een woning moet betaalbaar zijn en aansluiten op de sociale context als de wijk, de doelgroep en de bijbehorende wensen. Alleen dan is deze toekomstbestendig en zal een gebouw langdurig dienstdoen.

Certitudo Capital is aangesloten bij de Dutch Green Building Council die samen met vierhonderd partijen uit de bouw- en vastgoedwereld werkt aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Onze ontwikkelprojecten voldoen tenminste aan de geldende duurzaamheidseisen maar gaan ook vaak verder dan de norm. We streven altijd naar het hoogst mogelijke energielabel.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact met Certitudo Capital