Stabiel rendement door actieve betrokkenheid

Certitudo Investment Beheer B.V.

Als investeringsmaatschappij onderscheidt Certitudo Capital zich door de extensieve vastgoedkennis in huis. Dit vertaalt zich door in de kwaliteit van de vastgoedbeleggingsfondsen en investeringsvennootschappen die Certitudo Investment Beheer B.V. initieert en structureert, welke zich kenmerken door stabiele rendementen op investeringen met aantoonbare onderliggende waarde. Wij staan open voor vermogende particulieren en professionele beleggers met een langere investeringshorizon en een focus op waarde creatie. We houden zelf een belang in alle beleggingen.

AIFMD vergunning

Certitudo Investment Beheer B.V. heeft, op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft), van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning verkregen voor het beheren van beleggingsinstellingen onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Dit betekent dat Certitudo Investment Beheer B.V. als zodanig onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank.

Uit het verkrijgen van deze vergunning blijkt dat Certitudo Investment Beheer B.V. voldoet aan de vereisten die behoren bij een verdere professionalisering van de financiële markten én aan de verwachtingen van investeerders daar waar het gaat om een evenredig stijgend kwaliteitsniveau van en door de aanbieder.

Onze fondsen

Certitudo iResidence IV C.V.

Certitudo iResidence IV C.V.

 • Haarlem, Oss, Capelle aan den IJssel, Rotterdam
 • 261 woningen, 4 appartementcomplexen
Certitudo FGR Bossche Iconen

Certitudo FGR Bossche Iconen

 • 's-Hertogenbosch centrum
 • 12 historische panden
Certitudo WC De Terp C.V.

Certitudo WC De Terp C.V.

 • WC De Terp, Capelle aan den IJssel
 • Wijkwinkelcentrum
Certitudo Dieren Winkels I C.V.

Certitudo Dieren Winkels I C.V.

 • Dieren
 • Winkelcentrum
Certitudo Dieren Wonen I C.V.

Certitudo Dieren Wonen I C.V.

 • Dieren
 • 72 appartementen
Certitudo Helftheuvel II C.V.

Certitudo Helftheuvel II C.V.

 • Helftheuvelpassage, 's-Hertogenbosch
 • Wijkwinkelcentrum
PENTAPARC III C.V.

PENTAPARC III C.V.

 • PENTAPARC, ’s-Hertogenbosch
 • 1 kantoorvilla
Certitudo Geldrop I C.V.

Certitudo Geldrop I C.V.

 • Geldrop
 • Wijkwinkelcentrum, 18 appartementen

Raad van Commissarissen

In lijn met de eisen van de Autoriteit Financiële Markten ziet een Raad van Commissarissen toe op de kwaliteitsborging. Deze bestaat uit Ab Gillhaus, Willem Cramer en Herman Rademaker.

Jaarverslag RvC 2021

Directie Certitudo Investment Beheer BV

Documentatie AIFMD vergunning

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact met Certitudo Capital