Beloningsbeleid

Certitudo Investment Beheer B.V. (de Beheerder) is een beheerder van beleggingsinstellingen en is opgericht in 2007.

Het beloningsbeleid van Certitudo Investment Beheer is erop gericht te voorkomen dat een beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van participanten, het nemen van buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid dan wel ander risicovol gedrag welke een negatief effect kan hebben op de beheerde beleggingsinstellingen, op Certitudo Investment Beheer als financiële onderneming alsmede op de financiële sector in zijn geheel. Hierbij is de directie van mening dat het beloningsstelsel op zodanige wijze daarmee dient te correleren dat de betrokken professional zich richten op de lange termijn belangen van de participanten, het vermijden van buitensporige risico’s, waaronder risico’s op het gebied van duurzaamheid, en de beheersing van risico’s voor de beheerde beleggingsinstellingen en Certitudo Investment Beheer.

De organisatie van Certitudo Investment Beheer heeft een relatief beperkte omvang wat betreft medewerkers. Medewerkers werken ook voor andere Certitudo entiteiten. De beleggingsinstellingen kennen uitsluitend en beperkte en goed gekende € 100.000 plus beleggers, die deelnemen in vastgoedbeleggingen met Nederlands vastgoed.

Het beheren van Certitudo Investment Beheer vastgoed beleggingsinstellingen kenmerkt zich door langdurig en stabiel beheer van de onderliggende assets binnen de eigen organisatie.

Beloningsbeleid

Directieleden kunnen naast het gebruikelijke vaste salaris een variabele beloning ontvangen die wordt gekoppeld aan kwalitatieve operationele en risico-gerelateerde doelen en die tevens afhankelijk is van het resultaat van de onderneming.

Medewerkers kunnen naast het gebruikelijke vaste salaris geen materiële variabele beloningen ontvangen. Bij solide positieve resultaten van de beheerder is het mogelijk een beperkte discretionaire financiële beloning te ontvangen.

Er worden door de beleggingsinstellingen zelf geen vergoedingen betaald aan medewerkers van Certitudo Investment Beheer.

De totale loonsom van de Beheerder staat aangegeven in de jaarverslagen van de fondsen en de Beheerder.
Het beleid kan zonder voorafgaande waarschuwing worden geactualiseerd en zal hier worden gepubliceerd.

‘s-Hertogenbosch, maart 2021

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact met Certitudo Capital