Stabiel rendement door actieve betrokkenheid

Certitudo
Investment Management

De high-end vastgoedbeleggingsfondsen en investeringsvennootschappen die Certitudo Investment Management initieert en structureert, kenmerken zich door stabiele rendementen op investeringen met aantoonbare onderliggende waarde. Wij staan open voor vermogende particulieren en professionele beleggers met een langere investeringshorizon en een focus op waardecreatie. Wij houden zelf een belang in alle beleggingen.

AIFMD vergunning

Certitudo Investment Beheer B.V. heeft, op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft), van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning verkregen voor het beheren van beleggingsinstellingen onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Dit betekent dat Certitudo Investment Beheer B.V. als zodanig onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank.

Certitudo Investment Beheer B.V.

Fondsen

Certitudo iResidence V C.V.

Certitudo iResidence V C.V.

  • Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Tilburg
  • 242 woningen, 5 appartementcomplexen
Certitudo iResidence IV C.V.

Certitudo iResidence IV C.V.

  • Haarlem, Oss, Capelle aan den IJssel, Rotterdam
  • 261 woningen, 4 appartementcomplexen
Certitudo iRetail V C.V.

Certitudo iRetail V C.V.

  • Rotterdam
  • 2 wijkwinkelcentra
Certitudo FGR Bossche Iconen

Certitudo FGR Bossche Iconen

  • 's-Hertogenbosch centrum
  • 12 historische panden
Certitudo WC De Terp C.V.

Certitudo WC De Terp C.V.

  • WC De Terp, Capelle aan den IJssel
  • Wijkwinkelcentrum
Certitudo Dieren Winkels I C.V.

Certitudo Dieren Winkels I C.V.

  • Dieren
  • Winkelcentrum

Investeringsproposities

Duurzaamheid

Investeren in de toekomst

Duurzame investeringen zijn goede investeringen: voortdurend waarde toevoegen en investeren in optimalisatie en verduurzaming van vastgoed is essentieel.

Lees meer

Certitudo dataroom

Documenten met vertrouwelijke informatie worden in het kader van due diligence opgeslagen in een afgeschermde en beveiligde dataroom. Indien relevant wordt u hiertoe toegang verleend.

Open dataroom

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact met Certitudo Capital