Schieoevers-Noord| Delft

  • Delft
  • Gebiedstransformatie

De binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Delft heeft een hoogstedelijk karakter en bestaat voornamelijk uit woningen. De beoogde ontwikkeling van Certitudo Capital aan Tanthofdreef 3 en Motorenweg 23 en 31-33 in dit gebied betreft een door MVSA Architecten ontworpen woontoren met de naam ‘Leo’ en bestaat uit circa 25.000 m² bvo. Het complex kent een perfecte bereikbaarheid met zowel openbaar vervoer als auto en ligt op slechts enkele minuten fietsafstand van de TU Delft.

De ontwikkeling sluit aan op de ambities van de gemeente Delft voor Schieoevers-Noord en ook op de toekomstige ontwikkelingen rondom het station Delft-Zuid. Dat gebied leent zich uitermate goed voor innovatieve plannen op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. Zo wordt Station Delft-Zuid het eerste nul-op-de-meter-station van Nederland.

De door Certitudo Capital geïnitieerde plannen worden in samenwerking met belanghebbenden en geïnteresseerden gemaakt volgens de participatieaanpak ‘Delfts Doen’. Dit leidt tot betere plannen, kan zorgen voor meer draagvlak voor initiatieven en een vlottere besluitvorming.

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling vindt u op de website van Leo website. 

Terug naar fondsen Terug naar CIB fondsen Ga naar ontwikkeling

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact met Certitudo Capital