Nieuwbouwontwikkeling Stadhuisplein 10

  • Stadshuisplein 10
  • Eindhoven
  • mixed-use

Nieuwbouwontwikkeling Stadhuisplein 10

Certitudo Capital is eigenaar van het voormalig stadskantoor aan het stadhuisplein in Eindhoven. Certitudo Capital wenst de locatie van het stadskantoor te herontwikkelen binnen de geformuleerde groei- en verdichtingsambities van de stad Eindhoven. Daarvoor heeft de gemeente een verdichtingsvisie opgesteld welke op 15 december 2020 door de gemeenteraad is goedgekeurd.

 

Integraal gebiedskader
Voor de ontwikkeling van het Stadhuisplein is vanuit de gemeente specifiek verder ingezoomd op de ontwikkelmogelijkheden middels een intensief participatieproces. Dit heeft er toe geleid dat de gemeenteraad het integraal gebiedskader Stadhuisplein heeft kunnen vaststellen. Daarmee kunnen de volgende stappen: het (door) ontwikkelen van bouwplannen en het opstellen van een masterplan voor openbare ruimte worden opgestart.

Initiatiefontwerp
Het initiatiefontwerp past binnen de uitgangspunten van het integrale gebiedskader en ziet toe op gedeeltelijke sloop van het bestaande kantoor om ruimte te maken voor een woontoren aan de Wal. Het bestaande kantoor wordt aan de achterzijde en bovenzijde uitgebreid met een additioneel woonprogramma. In samenwerking met HFB architecten is een initiatief ontwerp getekend, waarop de gemeente Eindhoven inmiddels positief heeft gereageerd.

Ontwikkelingen stadhuisplein
Rondom het stadhuisplein worden meerdere locaties herontwikkeld. Dit proces en de afstemming tussen de verschillende ontwikkelingen wordt geleid door de gemeente en de supervisor Don Murphy.

Presentatie initiatiefontwerp en participatieproces

Op 16 november werd tijdens de presentatieavond de stedenbouwkundigmassa en de eerste schetsen voor het volume gepresenteerd aan de omwonende en andere betrokkenen. Op basis hiervan zal het participatieproces de komende periode nader worden ingericht. Bekijk hier de presentatie van 16 november.

Voor meer informatie of vragen over de ontwikkeling kunt u contact opnemen met Certitudo Capital middels info@certitudo.com

Ontwikkeling

XXL-hoogbouw

Residentiƫle ruimte

80.000 m2

Verdichting binnenstad

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Ambitie gemeente

21.000 woningen tot 2040