Privacy

Via deze privacyverklaring informeert Certitudo Capital Group B.V. (hierna: “Certitudo Capital”) u over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website, www.certitudo.com. Deze verklaring bevat informatie over de wijze waarop Certitudo Capital, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verwerkt en beveiligt. Certitudo Capital zal de persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensverwerking, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens

Certitudo Capital verwerkt uw persoonsgegevens. De doeleinden van een verwerking van persoonsgegevens door Certitudo Capital voldoen steeds aan de vereisten zoals beschreven in artikel 6 van de AVG: met toestemming van de betrokkene; ter uitvoering van een contract; ter voldoening aan een wettelijke verplichting; ter bescherming van een vitaal belang; ter vervulling van een taak van algemeen belang; of een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Besloten dataroom omgeving

Als u geïnteresseerd bent in een bepaald beleggingsobject dat u op onze website heeft gevonden, kunt u op verzoek daartoe toegang verkrijgen tot een besloten dataroom-omgeving op onze website. In deze omgeving wordt aanvullende en soms vertrouwelijke informatie verstrekt over de beleggingsobjecten waarin u overweegt te investeren. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken in dit kader. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen toegang geven tot de dataroom omgeving.

Indien u toegang wenst tot de beveiligde omgeving ontvangt u van ons de inlogcodes per e-mail. Om voor u een persoonlijk account aan te kunnen maken hebben wij uw voornaam, achternaam en e-mail adres nodig. Zodra deze betrokkenheid eindigt of zodra u aangeeft uw account stop te willen zetten, zullen wij uw persoonlijke dataroom omgeving en de hierin opgeslagen persoonsgegevens verwijderen.

Vacatures

Op onze website staat een overzicht met onze openstaande vacatures. Staat er geen passende vacature op onze website maar hebt u interesse in een functie binnen onze organisatie? Dan kunt u ons altijd een open sollicitatie sturen via e-mail of per brief. Voor het beoordelen van uw interesse in een van onze vacatures of van uw open sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien relevant zullen ontvangen persoonsgegevens worden gedeeld met een professionele dienstverlener waarvan Certitudo Capital gebruikmaakt zoals bijvoorbeeld een recruitmentbureau of assessment center. Mocht de sollicitatieprocedure niet succesvol worden doorlopen, dan zullen wij vier weken na de afwijzing van uw sollicitatie de ontvangen persoonsgegevens vernietigen. Wilt u dat wij voor mogelijke functies in de toekomst wel kunnen blijven beschikken over uw cv, dan kunt u hiervoor toestemming geven. We houden uw cv dan nog twaalf maanden in ons bezit.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit een website worden verstuurd naar de webbrowser van de gebruiker. Op onze website maken we gebruik van de cookies van de Google Analytics-dienst om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten en analyseren. Deze cookies zullen geen of slechts een geringe impact hebben op uw privacy, omdat wij deze cookies privacy vriendelijk hebben ingesteld. Zo is er een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin de doeleinden voor de verwerking zijn vastgelegd, zullen we het laatste gedeelte van uw IP-adres anonimiseren, en delen we de verkregen gegevens niet met Google voor andere doeleinden en/of andere diensten. U kunt alle cookies zelf verwijderen of automatisch weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet meer (goed) functioneert.

Uw rechten

Om u in staat te stellen om controle over uw persoonsgegevens te behouden, kunt u Certitudo Capital verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van een betreffende verwerking. Daarnaast heeft u het recht om tegen een specifieke verwerking bezwaar te maken, en om uw gegevens te laten overdragen. Certitudo Capital is gerechtigd om deze verzoeken in bepaalde gevallen te weigeren. Als de verwerking enkel is gebaseerd op uw toestemming hiertoe, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht, kunt u hierover contact opnemen met onze Data Privacy Officer via privacy@certitudo.com.

Beveiliging van persoonsgegevens

Certitudo Capital neemt de passende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen onbevoegde toegang en onrechtmatige verwerking. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een https-verbinding (een SSL-certificaat) om de gegevens die via onze website kunnen worden verstrekt te versleutelen.

Delen van persoonsgegevens

Certitudo Capital zal uw persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het gebruik van onze website niet delen met andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; wij hiertoe wettelijk verplicht zijn; uw toestemming hiertoe hebben; of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te delen.

Overige

Wij kunnen deze privacyverklaring regelmatig actualiseren. Het actualiseren van de privacyverklaring kan plaatsvinden zonder voorafgaande aankondiging. We raden u dus aan om regelmatig de website te raadplegen om de meest recente privacyverklaring te kunnen lezen. Wij zullen uw persoonsgegevens overigens altijd verwerken in lijn met het privacy-beleid en de –verklaring die gold ten tijde van de verzameling van uw gegevens. Indien u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Certitudo Capital, neem dan contact met ons op via:

Certitudo Capital Group B.V.
Hambakenwetering 8 E
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073 760 02 00
E-mail: info@certitudo.com

Deze privacyverklaring is het laatst geactualiseerd in juli 2021.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact met Certitudo Capital