Amstel III - Amsterdam

Amstel III is een nieuwe weg ingeslagen met een geleidelijke transformatie van monofunctioneel werkgebied naar een levendige stadswijk waarin zowel gewoond, gewerkt als gerecreëerd wordt. Hiermee krijgt het gebied een nieuwe impuls.

In 2017 heeft de gemeenteraad hiervoor het ruimtelijk en programmatisch ontwikkelperspectief Amstel III vastgesteld. Tot 2027 zullen er minimaal 5.000 woningen gerealiseerd worden, gedifferentieerd in grootte en prijs. In de periode 2027-2040 kunnen nog eens circa 10.000 woningen in het gebied worden gerealiseerd.

Certitudo heeft meerdere eigendommen in Amstel III waarmee zij in totaal circa 130.000m² BVO aan nieuwbouwontwikkeling gaat realiseren. Hiermee is Certitudo nauw betrokken bij deze gebiedstransformatie.

TERUG NAAR OVERZICHT

TERUG NAAR OVERZICHT