Amstel One - Amsterdam

Certitudo Capital ontwikkelt hier een nieuwe woontoren. De eerste studies, in samenwerking met Rijnboutt Architecten, laten een ontwikkelingen zien van circa 15.000m² BVO en 186 huurappartementen. 

Hettenheuvelweg 16 is gelegen in het kantoren- en bedrijvengebied Amstel III. Amstel III is onlangs een nieuwe weg ingeslagen met een geleidelijke transformatie van monofunctioneel werkgebied naar een levendige stadswijk waarin zowel gewoond, gewerkt als gerecreëerd wordt. Hiermee krijgt het gebied een nieuwe impuls. In december 2017 heeft de gemeenteraad hiervoor het ruimtelijk en programmatisch ontwikkelperspectief Amstel III vastgesteld. Tot 2027 zullen er minimaal 5.000 woningen gerealiseerd worden, gedifferentieerd in grootte en prijs. In de periode 2027-2040 kunnen nog eens circa 10.000 woningen in het gebied worden gerealiseerd. Certitudo heeft in de afgelopen periode meerdere eigendommen verworven in Amstel III waarmee zij in totaal circa 150.000m² BVO aan nieuwbouwontwikkeling gaat realiseren. Hiermee is Certitudo nauw betrokken bij deze gebiedstransformatie.

TERUG NAAR OVERZICHT

TERUG NAAR OVERZICHT