Certitudo Capital ontwikkelt aan het inputplein in Amersfoort 37.500 m2 woningen, 4.500 m2 kantoorruimte en 1.500 m2 commerciële plint. De ontwikkeling draagt de naam 'The Key' en is gelegen aan het stationsplein in stationsgebied Hoefkwartier in Amersfoort. Het nieuwbouwprogramma is een mix van sociale huur, middel huur en vrijesector.

Het voormalige bedrijventerrein wordt getransformeerd tot een stadswijk met woningbouw, kantoren en onderwijsvoorzieningen. Het grootste gedeelte van de wijk wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw zo ook de ontwikkelingen van Certitudo Capital. MVSA is als architect betrokken bij het project, de nieuwbouwontwikkeling bestaat uit vier verschillende gebouwen.

Hoefkwartier wil zich profileren als gezonde, duurzame en levendige stadswijk. Certitudo Capital denkt daarbij op gebiedsniveau mee over duurzame en toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen in de vorm van een mobiliteitshub. Ook is er bijzondere aandacht voor de groenvoorziening: waar mogelijk worden stenen in de openbare ruimte vervangen door groen en water.

Met de bouw wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 gestart, de oplevering staat voor het vierde kwartaal van 2024 gepland.

Meer informatie vind je op: www.thekeyamersfoort.com

 

TERUG NAAR OVERZICHT