The Leo Delft

Alle woningen zullen door Certitudo Capital binnen haar iResidence portefeuille verhuurd of verkocht worden. Gericht op starters op de woningmarkt, hoogopgeleiden en (bijna) afgestudeerden welke op zoek gaan naar een woning in of nabij het centrum van de stad. Deze ontwikkeling zal tevens voorzien worden van een commerciële plint voor onder andere horeca en retail.

Ambities

De gemeente Delft heeft hoge ambities voor bedrijventerrein Schieoevers Noord. In 2030 is het noordelijke deel van het huidige bedrijventerrein getransformeerd van een bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied, waar tegelijkertijd gewoond, gewerkt én gerecreëerd wordt.

De beoogde ontwikkeling aan de Tanthofdreef 3 in Delft is ontworpen door MVSA Architecten en bestaat uit circa 25.000 m² BVO en kenmerkt zich door een hoogstedelijk karakter. De ontwikkeling sluit aan op de ambities van de gemeente Delft voor SchieoeversNoord en ook op de toekomstige ontwikkelingen rondom het station Delft-Zuid. Dat gebied leent zich uitermate goed voor hoge ambities op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. Zo wordt Station Delft-Zuid het eerste nul op de meter station van Nederland.

Stad denkt mee

In Delft worden plannen gemaakt met de stad volgens de Delftse participatieaanpak “Delfts Doen”. Certitudo Capital gaat als initiatiefnemer graag gezamenlijk met de Gemeente Delft het gesprek aan met belanghebbenden en geïnteresseerden. Participatie is een goede investering, want het leidt tot betere plannen, kan zorgen voor meer draagvlak voor initiatieven en een vlottere besluitvorming.

TERUG NAAR OVERZICHT

TERUG NAAR OVERZICHT