Een mooiere, betere en gezondere wereld

Duurzaamheid

Als familiebedrijf beseffen wij terdege dat wij de aarde slechts te leen hebben van de generaties na ons. Uiteindelijk is dat onze belangrijkste opdracht: een mooiere, betere en meer gezonde wereld overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen.

Het draait om het duurzaam maken en houden van onze leefomgeving. Zo hebben we ons gespecialiseerd in toekomstbestendig bouwen, elektrificatie en het efficiënt gebruik van grondstoffen en energie. Daarnaast bouwen we waar mogelijk circulair en onderscheiden we ons met efficiënte installaties. Omdat we zowel technische- als conceptontwikkeling in huis hebben, verloopt de bouw sneller, wordt overlast voor de omgeving geminimaliseerd en is de ecologische voetafdruk van het bouwproces kleiner.

Certitudo Capital is aangesloten bij de Dutch Green Building Council die samen met vierhonderd participanten uit de bouw- en vastgoedwereld werkt aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Uiteraard voldoen we bij ontwikkelprojecten tenminste aan de dan geldende eisen op het gebied van energie en milieu. Hierbij gaan we vaak verder dan de norm omdat we naast het zorgdragen voor onze planeet, geloven dat deze investering zich op lange termijn terugbetaalt. We streven waar mogelijk naar het hoogst mogelijke energielabel en minimaal een BREEAM-Excellent certificering.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact met Certitudo Capital