Maurice Beks

Maurice Beks

Maurice Beks is binnen CIB aangesteld als financieel directeur. De financieel directeur is gezamenlijk met zijn of haar twee mededirecteuren verantwoordelijk voor de algemene directievoering van Certitudo Investment Beheer B.V. en de door haar beheerde beleggingsinstellingen. Daarnaast heeft de financieel directeur de eindverantwoordelijkheid voor de financiële administratie (van beheerder en beleggingsinstellingen) inclusief liquiditeitenbeheer van beleggingsinstellingen, AO/IC, interne controle, ICT en de contacten met de depositary en accountants.

Terug naar Maurice Beks

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact met Certitudo Capital