Niek Broeijer

Niek Broeijer

Niek Broeijer is binnen CIB aangesteld als operationeel directeur. De operationeel directeur is gezamenlijk met zijn of haar twee mededirecteuren verantwoordelijk voor de algemene directievoering van Certitudo Investment Beheer B.V. en de door haar beheerde beleggingsinstellingen. Daarnaast heeft de operationeel directeur de eindverantwoordelijkheid voor de risk & compliance functie inclusief het acceptatiebeleid van nieuwe deelnemers en de afhandeling van incidenten, het juridisch en financieel opzetten van nieuwe beleggingsinstellingen, het toezicht op het adequaat uitvoeren van het vastgoedmanagement ten behoeve van de beleggingsinstellingen en de contacten met de toezichthouders.

Terug naar Niek Broeijer

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact met Certitudo Capital